pensioengeknoei

 

Op 19 december organiseren we een nationale betoging voor meer pensioenfatsoen én tegen het pensioengeknoei van deze regering. Want die maakt er echt een boeltje van. Of je nu binnenkort of binnen tientallen jaren op pensioen gaat, je zal dat geknoei sowieso voelen. Daarom moeten we volgende week met zijn allen tonen dat het zo echt niet verder kan.

Het begon al bij het aantreden van de regering Michel. Terwijl geen enkele partij daar voor de verkiezingen over piepte, werd de pensioenleeftijd opgetrokken naar 67 jaar. En daarna werd de onzekerheid en bezorgdheid over de pensioenen en de verarming van de gepensioneerden alleen maar groter. Gelijkstellingen voor pensioen worden afgebouwd. Zelfs voor wie voor zijn 18 begon te werken en op het einde van zijn loopbaan in SWT is. En dat met terugwerkende kracht! Er is ook nog altijd geen regeling voor zwaar werk. Tijdskrediet en landingsbanen worden weg bespaard, overuren draaien en bij-jobs worden aangemoedigd. In het zomerakkoord werd bovendien ook beslist dat er 265 miljoen moet bespaard worden op pensioenen. Dat is meer dan wat de effectentaks zou kunnen opbrengen. Een ding is zeker, ook die 265 miljoen zullen gewone mensen moeten ophoesten. 

En als klap op de vuurpijl wil pensioenminister Bacquelaine binnenkort ook hetpuntenpensioen doordrukken. Dat zal de pensioenleeftijd nog verhogen én het pensioenbedrag compleet onvoorspelbaar maken. 

Om dit te stoppen moeten we op 19 december massaal in Brussel zijn. Jong en al wat ouder, want dit is voor iedereen belangrijk. Zodat de regering niet met een gerust gemoed de kerstvakantie in kan. We moeten tonen dat het anders kan. Met echt werkbaar werk dat vol te houden is. Met meer échte jobs die ook écht bijdragen aan de financiering van pensioenen. Met een grotere bijdrage uit vermogens. Zodat iedereen op een treffelijk moment op pensioen kan en dan ook op een waardig pensioen kan rekenen. Daarom dus: allen op post! 

Elke provincie werkte een vervoersregeling uit voor de manifestatie, je vindt het overzicht op onze website. Of contacteer je vakbondssecretaris.

Meer informatie vind je ook op onze website www.pensioengeknoei.be

 

Beste

De regering is met je pensioen aan het knoeien. In de zomer besliste ze al te besparen in de gelijkstellingen voor werkloosheid en SWT (brugpensioen). Dat klinkt technisch, maar de concrete gevolgen zijn enorm. Deze beslissing betekent voor de gemiddelde mannelijke werknemer 152 euro pensioen per maand minder, een vrouw zal 133 euro per maand verliezen. En dat terwijl onze pensioenen in vergelijking met onze buurlanden al erg laag zijn.

Als we deze plannen nog willen keren, is het absoluut noodzakelijk dat de leden van de regering weten dat mensen/kiezers dit niet pikken. Dat ze beseffen dat mensen zekerheid willen later. Daarom: stuur de ministers en de premier in een paar muisklikken via www.pensioengeknoei.be een e-mail met de boodschap dat je niet pikt dat de lage pensioenen nog verder worden verlaagd. 

Als je nu aan politici laat weten dat je hun pensioengeknoei niet pikt, zullen ze later ook hopelijk twee keer nadenken. Want er staan nog veel pensioenhervormingen op stapel. Zoals de zware beroepen en het puntensysteem. De regering wil op korte termijn ook 253,4 miljoen besparingen doorvoeren in de pensioenen. Dat is meer dan wat de nieuwe taks op effectenrekeningen boven 500.000 euro zou moeten opbrengen!

Dank je wel voor je steun aan deze belangrijke actie.

Marc Leemans, Voorzitter ACV
Marie-Hélène Ska, Algemeen Secretaris ACV