CAO nieuws

Uren Referendum:

Dinsdag 12 december t/m vrijdag 15 december
04.00u tot 11.00u
12.00u tot 16.00u

Uitslag:

 

 

Na drie dagen onderhandelen hebben de directies en vakbonden een ontwerpakkoord bereikt voor de CAO 2018-2019 voor de werknemers met werknemersstatuut en de bedienden van BASF Antwerpen NV, BASF Belgium Coordination Center Comm. V., EuroChem Antwerpen NV, INEOS Styrolution Belgium NV en INOVYN Belgium NV, tewerkgesteld op de site te Antwerpen-Zandvliet.

Koopkracht

- 01/01/2018:

o verhoging van het toepasselijke barema, forfaitaire maandvergoeding en forfaitaire jaarvergoeding met 1,1%
o verhoging van de forfaitaire jaarvergoeding met 500 euro bruto + van toepassing zijnde shiftpremie

- 01/01/2019:

o verhoging van het toepasselijke barema, forfaitaire maandvergoeding en forfaitaire jaarvergoeding met 1%
o gelijktrekking van de toepasselijke geglobaliseerde shiftpremie op de forfaitaire jaarvergoeding, eindejaarspremie en demografiebudget
o verhoging van de forfaitaire jaarvergoeding met 500 euro bruto + van toepassing zijnde geglobaliseerde shiftpremie

Demografiebudget

- verhoging van het demografiebudget met 8 uur met omzettingsmogelijkheid in tijd door overheveling van 8 uur uit de eindejaarspremie vanaf 2018

Tewerkstelling en arbeidsorganisatie

- Werken op brugdagen in specifieke diensten: invoering van een premie van 75 euro vanaf 01/01/2018 (te indexeren vanaf 2019)
- Occasioneel thuiswerk voor dagmedewerkers: mogelijkheid van een halve dag thuiswerk in combinatie met een halve dag verlof vanaf 01/04/2018
- Verlenging SIRA-engagement met toevoeging van 1 SIRA-leerling door INOVYN Belgium NV voor de periode 2018-2019
- Invoering van een specifiek Flex-timesysteem voor shiftmedewerkers vanaf 01/01/2019

Eindeloopbaanregelingen

Verlenging van de bestaande SWT-regelingen conform de sector-CAO’s.

Werkzekerheid

De werkzekerheidsclausule wordt met 2 jaar verlengd, d.i. tot en met 2022.

Het volledige voorstel zal worden toegelicht vanaf donderdag 30/11 en voorgelegd aan de medewerkers
via een referendum van dinsdag 12/12 t.e.m. vrijdag 15/12 (telkens van 4u-11u en van 12u-16u).

Data en locatie .

 

 


 
 

    A-ploeg     B-ploeg  
    30/11/2017       1/12/2017  
06h15 E 604 MDI   06h15 A 120 Hydroxylamine  
06h15 E 851 ABS   06h15 K711 Spoor  
06h15 E 419 Ethyleenoxide   06h15 D 550 Energie  
06h15 H 215 Superabsorber   06h15 F 208 Ethylbenzeen  
06h15   Logistiek    06h15      
               
08h30 J 501 PO   08h30 A   50 Nitrofosfor  
08h30 E 730 Polystyreen   08h30 C 150 Opslag verzending  
08h30 F 325 Polyetherolen   08h30 C 301 Caprolactam  
08h30 G 249 Acrylzuur   08h30 D 631 DCE  
08h30 C710 TM-SHIFT   08h15 D530 TA-Shift/Hoogspanning  
               
11h00 E 245 Ammoniak   11h00 A 63 Zuren  
11h00 E 751 Styrolux   11h00 F 863 Nitrobenzeen  
11h00 F 424 Amines   11h00 C 430 Anon  
11h00 G 461 Steamcracker   11h00 B450 Labo  
11h00 C760-C770     11h00 C110 Transport-Garage  
    D-ploeg     A-ploeg
14h30 E930 Brandweer   14h30 E930 Brandweer  
14h30 B340 Restaurant   14h30 B340 Restaurant  
14h30 F1001 Fabriekstoezicht A 14h30      
               
    C-ploeg     C-ploeg
    4/12/2017       5/12/2017  
06h15 A 120 Hydroxylamine   06h15 E 604 MDI  
06h15 K711 Spoor   06h15 E 851 ABS  
06h15 D 550 Energie   06h15 E 419 Ethyleenoxide  
06h15 F 208 Ethylbenzeen   06h15 H 215 Superabsorber  
06h15 B50 Meststoffen A 06h15   Logistiek  
               
08h30 A   50 Nitrofosfor   08h30 J 501 PO  
08h30 C 150 Opslag verzending   08h30 E 730 Polystyreen  
08h30 C 301 Caprolactam   08h30 F 325 Polyetherolen  
08h30 D 631 DCE   08h30 G 249 Acrylzuur  
08h30 D530 TA-Shift/Hoogspanning   08h30 C710 TM-SHIFT  
               
11h00 A 63 Zuren   11h00 E 245 Ammoniak  
11h00 F 863 Nitrobenzeen   11h00 E 751 Styrolux  
11h00 C 430 Anon   11h00 F 424 Amines  
11h00 B450 Labo   11h00 G 461 Steamcracker  
11h00 E112 Tankpark A 11h00 F663 PIB A
    B-ploeg     B-ploeg
14h30 E 604 MDI   14h30 J 501 PO  
14h30 E 851 ABS   14h30 E 730 Polystyreen  
14h30 E419 Ethyleenoxide   14h30 F325 Polyetherolen  
14h30 F1001 Fabriekstoezicht C 14h30 F1001 Favriekstoezicht B
    D-ploeg     D-ploeg
  Bedrijf  6/12/2017       7/12/2017  
06h15 A 120 Hydroxylamine   06h15 E 604 MDI  
06h15 K711 Spoor   06h15 E 851 ABS  
06h15 D 550 Energie   06h15 E 419 Ethyleenoxide  
06h15 F 208 Ethylbenzeen   06h15 H 215 Superabsorber  
06h15 B50 Meststoffen D        
               
08h30 A   50 Nitrofosfor   08h30 J 501 PO  
08h30 C 150 Opslag verzending   08h30 E 730 Polystyreen  
08h30 C 301 Caprolactam   08h30 F 325 Polyetherolen  
08h30 D 631 DCE   08h30 G 249 Acrylzuur  
08h30 D530 TA-Shift/Hoogspanning   08h30 C710 TM-SHIFT  
               
11h00 A 63 Zuren   11h00 E 245 Ammoniak  
11h00 F 863 Nitrobenzeen   11h00 E 751 Styrolux  
11h00 C 430 Anon   11h00 F 424 Amines  
11h00 B450 Labo   11h00 G 461 Steamcracker  
11h00 E112 Tankpark D 11h00 F663 PIB D
    C-ploeg     C-ploeg
14h30 E112 Tankpark C 14h30 B340 Restaurant  
14h30 F663 PIB C 14h30   Logistiek + Spoor  
14h30 B50 Meststoffen C 14h30      
14h30       14h30 F1001 Favriekstoezicht D
    A-ploeg     B-ploeg
    8/12/2017       11/12/2017  
06h15 A 120 Hydroxylamine   06h15 E 245 Ammoniak  
06h15 K711 Spoor   06h15 E 751 Styrolux  
06h15 D 550 Energie   06h15 F 424 Amines  
06h15 F 208 Ethylbenzeen   06h15 G 461 Steamcracker  
06h15              
        08h30 H 215 Superabsorber  
08h30 A   50 Nitrofosfor   08h30 G 249 Acrylzuur  
08h30 C 150 Opslag verzending   08h30 C710 TM-SHIFT  
08h30 C 301 Caprolactam   08h30 E139 Analyse  
08h30 D 631 DCE   08h30 F1025 magazijn  
08h30 D530 TA-Shift/Hoogspanning          
        11h00 E935 Bouw  
11h00 A 63 Zuren   11h00      
11h00 F 863 Nitrobenzeen   11h00      
11h00 C 430 Anon   11h00      
11h00 B450 Labo   13h00 E935 Bouw  
11h00 C710 Werkplaats       D-ploeg
    D-ploeg 14h30 E112 Tankpark B
14h30 B340 Restaurant   14h30 F663 PIB B
14h30 C710 Werkplaats   14h30 B50 Meststoffen B
14h30              
14h30