Mobiliteit een zorg van iedereen.


Mobiliteit een zorg van iedereen.
 
Als vakbonden zijn we al jaren zeer actief bezig om het woon-werk-verkeer te optimaliseren. Wij zijn ons terdege bewust van de complexiteit en de impact die veranderingen kunnen betekenen voor de individuele medewerker. Een rede te meer dat wij als vakbonden zeer actief mee denken hoe het nog beter kan.
 
We hebben dan ook geen seconde getwijfeld om mee te stappen in de mobiliteitscommissie van de site.
 
Terwijl de eerste insteek van de werkgever het dalend aantal busgebruikers was, werd het snel duidelijk dat mobiliteit een integrale aanpak vraagt. We hebben ons dan niet beperkt tot het herdenken van bustrajecten en haltes.

- Carpool
o N.a.v. de werken rond de site wordt carpoolen aangemoedigd door het geven van extra “carpool-inrijvergunningen”. Ondertussen kunnen we ook stellen dat dit ook na de werken zal blijven.
 
- Bussen
o Wij zijn overtuigd dat “onze bussen” één van de belangrijkste pijlers blijven om naar het werk te komen.
o Uitgaand van een aantal principes en ondersteund door veel data (busgebruikers, woonplaatsen, opstap tijden …) zijn er heel wat trajecten hertekend. Steeds met de bedoeling om voor het merendeel van de mensen de mobiliteit te verbeteren. Bedoeling is om in het najaar 2017 van start te gaan.
o De loon code ‘BTL’ wordt in ere hersteld bij de start van de nieuwe trajecten. Iedereen die op de bus zit kan dan opnieuw zeker zijn dat zijn dag ten laatste start om 8u00.
o Snelheid is één zaak, maar ook veiligheid, comfort en kwalitatieve haltes zijn alle evenwaardig voor de gebruikers van onze bussen.
o Een oude vraag om het “intern busvervoer” te verbeteren vindt gehoor en zal gerealiseerd worden.
 
- Fietsen
o Er komt vanaf 1 juli 2017 een fietsleaseplan!
o Van zodra de wetgeving het toelaat zullen ook speed pedelecs geleased kunnen worden.
o Een extra fietssluis ter hoogte van Combinant zal begin volgend jaar in dienst genomen worden. Een winst van meerdere km ’s voor iedereen die van het noorden komt met de fiets. Aan poort 1 zal de toegang voor de fietsen verbeterd worden.

Al deze info zal uitgebreid gecommuniceerd worden de komende weken.
Wij hebben er als vakbonden op gestaan dat er een goede bevraging komt. We willen iedereen mee nemen in het verhaal en we willen jullie noden en gewoontes kennen.
 
Dat niet alles perfect is, beseffen wij ten volle, maar we willen maximaal wegen op de beslissingen en onze stem laten horen nu en in de toekomst.