Zomeruur

Overgang naar het zomeruur in de nacht van 24 op 25 maart 2018:

Bij de overgang naar het zomeruur in de nacht van 24 op 25 maart 2018 werkt de nachtploeg (B-ploeg in het traditioneel shiftsysteem en D-ploeg in het snelroterend shiftsysteem) van 22.00 tot 7.00 uur. Door het verzetten van de klok van 2.00 uur naar 3.00 uur presteert zij 8 uren.
De vroege ploeg (A-ploeg in het traditioneel shiftsysteem en B-ploeg in het snelroterend shiftsysteem) werkt van 7.00 uur tot 14.00 uur. Zij presteert 7 uren. Voor deze prestatie van 7 uren worden 8 uren betaald. Voor alle afwezigheden gelden 8 uren.

De busregelingen zullen worden aangepast aan de gewijzigde uurregelingen.

Overgang naar het winteruur in nacht 27 op 28 oktober 2018:

Bij de overgang naar het winteruur in de nacht van 27 op 28 oktober 2018 werkt de late ploeg (A-ploeg in het traditioneel shiftsysteem en B-ploeg in het snelroterend shiftsysteem) van 14.00 uur tot 23.00 uur en presteert 9 uren. Voor deze prestatie van 9 uren worden 8 uren betaald. Het uur dat bij de overgang naar het zomeruur (24 op 25 maart) te weinig gepresteerd werd, wordt zo gecompenseerd. Voor alle afwezigheden gelden 8 uren.
De nachtploeg (C-ploeg in het traditioneel shiftsysteem en A-ploeg in het snelroterend shiftsysteem) werkt van 23.00 uur tot 06.00 uur. Door het verzetten van de klok van 3.00 uur naar 2.00 uur presteert zij 8 uren.

De busregelingen zullen worden aangepast aan de gewijzigde uurregelingen.

De bovenstaande regeling werd uitgewerkt naar analogie met de betalingsregeling die sinds 2000 gehanteerd wordt. Dit betekent dat in het kader van de overgang van het zomer- en winteruur overuren enkel betaald worden wanneer medewerkers, door een mutatie, op jaarbasis “structureel” meer uren dienen te presteren dan normaal voorzien. In het omgekeerde geval worden geen uren in mindering gebracht. Er zal geen rekening gehouden worden met afwezigheden (verlof, ziekte, …) die toevallig plaatsvinden of vrijwillig ingepland worden bij de invoering van het winter- en/of zomeruur.